ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VIEWTECH - PMS HELLAS

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VIEWTECH logo

Η ασφάλεια δεν είναι ποτέ αρκετή, ειδικά όταν μιλάμε για τα τρόφιμα.

Η Viewtech το γνωρίζει και έχει αναπτύξει αυτόνομες λύσεις βασισμένες σε οπτικό έλεγχο για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του ποιοτικού ελέγχου. Οι λύσεις της Viewtech αναγνωρίζονται παγκοσμίως και παρέχουν αξιοπιστία, πληρότητα και επαναληψιμότητα των ελέγχων, ελέγχοντας κάθε πτυχή της συσκευασίας, από τη συγκόλληση, το barcode, τις ετικέτες μέχρι και την ημερομηνία λήξης. Μέσω του οπτικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, οι συσκευασίες αναλύονται από την άποψη της ορθότητας βάση των κανόνων που έχουμε θέσει. Μη συμμορφούμενα αντικείμενα απορρίπτονται από τη γραμμή παραγωγής.

Η Viewtech είχε την ευκαιρία να βελτιώσει τα συστήματά της χάρη στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την εργασία σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως οι αμερικανικές ή βορειοευρωπαϊκές αγορές, όπου τα πρότυπα ποιότητας είναι τα υψηλότερα.

Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης και η επεξεργασία υψηλής ταχύτητας κάνουν την επιθεώρηση ακριβή, λεπτομερή και άμεση, φέρνοντας την Viewtech στην πρώτη γραμμή του ποιοτικού ελέγχου.

Μάθετε Περισσότερα »

Μηχανές Σε Λειτουργία

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ YOUTUBE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VIEWTECH 001
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VIEWTECH 002