ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - PMS HELLAS

Μηχανήματα συσκευασίας τροφίμων

Πλήρεις αυτόματες γραμμές ή μεμονωμένα μηχανήματα για τη συσκευασία των τροφίμων, πιστοποιημένα από τους κατασκευαστές Οίκους να πληρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της ΕΕ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ MONDINI 01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ iXAPACK GLOBAL 01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ COLIMATIC 01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ TECHIK 01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ DJ VAC 01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VIEWTECH 01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ KEFA 01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ KEYMAC 01

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η συσκευασία καθώς και τα προϊόντα της εμφανίζονται στη ζωή μας καθημερινά. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλα τα είδη της βιομηχανίας, ελαφριάς και βαριάς. Κάθε προϊόν που παράγεται χρειάζεται συσκευασία, κατά συνέπεια η βιομηχανία της συσκευασίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς στην παγκόσμια οικονομία.

Σήμερα υπάρχει ανταγωνισμός σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και η συσκευασία είναι συχνά το πρώτο σημείο επαφής του πελάτη με το προϊόν και κατά συνέπεια είναι ζωτικής σημασίας να είναι ελκυστική και κατάλληλη ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο του πελάτη όσο και του προμηθευτή.

Συνεπώς, η πρώτη πρόκληση που αντιμετωπίζει κάθε υπεύθυνος παραγωγής είναι η διασφάλιση ότι η συσκευασία των προϊόντων εκπληρώνει τον λειτουργικό σκοπό της και επιδρά σαν ένα μέσο επικοινωνίας, πληροφορίας και χαρακτηριστικότητας της φίρμας.

Τα κυριότερα υλικά συσκευασίας τροφίμων είναι το σίδερο, το αλουμίνιο, το γυαλί, το χαρτί και το πλαστικό. Η χρήση των υλικών.

Η συσκευασία είναι μια σημαντική τεχνική για τη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων, καθώς ελαχιστοποιεί τα απορρίμματα και μειώνει τη χρήση των πρόσθετων. Η συσκευασία τροφίμων προστατεύει από χημικές και φυσικές φθορές και παρέχει ευκολία στους καταναλωτές στη χρήση των πληροφοριών του προϊόντος.

Το κόστος της συσκευασίας δεν πρέπει να επιβαρύνει την τιμή του τροφίμου. Η σημασία της ανακύκλωσης του υλικού της συσκευασίας πρέπει να τονιστεί σε συνάρτηση με το κόστος παραγωγής του προϊόντος. Η ανακύκλωση όχι μόνο οδηγεί στη μείωση του κόστους συσκευασίας αλλά και στην αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και στη διατήρηση της διαθεσιμότητας των πρώτων υλών που υπάρχουν στη φύση.

Το είδος της συσκευασίας η επιλογή των μηχανημάτων συσκευασίας και των υλικών συσκευασίας εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος, από τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και την ασφαλή διάθεσή του στους καταναλωτές.

Ζωτικής σημασίας είναι και τα υλικά συσκευασίας να είναι ασφαλή και πιστοποιημένα για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ.

Η τεχνολογία συνεχώς βελτιώνεται και οι κατασκευαστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων καλούνται να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις με καινοτόμες προτάσεις.