ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ G. MONDINI - PMS HELLAS

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ MONDINI logo

Με ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά, ο Οίκος G.MONDINI Spa, προσφέρει πλήρεις γραμμές δοσιμέτρησης - συσκευασίας τροφίμων σε προκατασκευασμένους περιέκτες. Λύσεις εξατομικευμένες ανάλογα με τις προδιαγραφές του πελάτη και τις απαιτήσεις του προϊόντος, ευέλικτες και αξιόπιστες. Ο Οίκος παρακολουθεί όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και εντυπωσιάζει με την δυναμικότητα, την καινοτομία , την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των κατασκευών του.

Οι γραμμές δοσιμέτρησης- συσκευασίας αφορούν στην κλασσική συσκευασία σε συνθήκες περιβάλλοντος αλλά και σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (ΜΑΡ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι πρόσφατες εφαρμογές για «Skin», «D.O.T Darfresh On Tray» & “SlimFresh Skin”, που αφορούν πολλές κατηγορίες προϊόντων λιανικής πώλησης.

Ωστόσο, η τελευταία καινοτομία “Platformer” είναι η επιτομή της ευελιξίας και της αξιοπιστίας, αφού προσφέρει στον πελάτη τα πλεονεκτήματα μίας θερμοδιαμορφωτικής μηχανής και της μηχανής συγκόλλσησης έτοιμων περιεκτών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Οίκου www.gmondini.com και να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μάθετε Περισσότερα »

Μηχανές Σε Λειτουργία

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ YOUTUBE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ MONDINI 001
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ MONDINI 002
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ MONDINI 003
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ MONDINI 004